Odečty měřidel

Odečty ITN, vodoměrů SV a TV za rok 2023.

Od 16.12.2023 budou statutárním zástupcům SVJ (bytových družtev) doručovány protokoly o provedení odečtů měřidel v jednotlivých bytech. Odečty budou provedeny fyzicky v 52. týdnu roku 2022, tedy od 27.12. 2023 do 30.12.2023, nejpozději do 3.1.2024 z důvodu předání náměrů spotřeb teplé užitkové vody dodavateli tepelné energie pro dodávky tepla a TUV pro následné zpracování nákladů na jejich dodávku.

V případě, že měřidla (ITN, vodoměr SV a vodoměr TV) mají radiový modul pro dálkový odečet stavu, odečitatel nevstupuje do bytu k provedení fyzického odečtu, proto není nutná přítomnost vlastníka (uživatele) bytu, ale doporučujeme si provést kontrolní odečty k 31.12.2023, aby v pozdější době nedocházelo k případným nesrovnalostem ve vyúčtování za rok 2023.

Pokyny k provedení samoodečtů ITN:

ITN typu DOPRIMO 3 radio (ista Česká republika s.r.o) odečet
ITN typu ITN radio 4 (TECHEM s.r.o.) odečet
ITN typu E-ITN 30.2 (APATOR METRA s.r.o.) odečet

Rychlý kontakt

Pracoviště a kontaktní adresa:

Čajkovského 2083/4, Šumperk, PSČ 787 01

Telefon: +420 583 222 747, +420 588 003 240
Mobil: +420 774 120 161

E-mail:
sprava.domu@tiscali.cz
info@entescompany.cz

Kde nás najdete

Profil společnosti   |   Správa domu   |   Dotazy   |   Kontakty
Mapa stránek