Změny v předpisech záloh

Změna v předpisu měsíčních záloh.

Na základě provedeného vyúčtování skutečných nákladů jednotlivých služeb za zúčtovací období (kalendářní rok) je v následujícím období k 1.7. provedena aktualizace předpokládaných záloh jenotlivých položek měsíčního předpisu i s ohledem na možnosti změny cen jednotlivých služeb nebo cen energií pro aktuální období.

V průběhu roku lze samozřejmě, na žádost vlastníka nebo uživatele bytu, provést změnu výše zálohy jednotlivých položek předpisu podle způsobu užívání bytu nebo změny počtu osob v bytě rozhodných pro rozúčtování některých služeb. V případě, že bytová nebo nebytová jednotka není obydlena žádnou osobou, je vždy osobou rozhodnou pro rozúčtování služeb vždy vlastník jednoteky, tedy 1 osoba dle zákona č. 67/2013 Sb. a Metodického pokynu MMR.

Rychlý kontakt

Pracoviště a kontaktní adresa:

Čajkovského 4, Šumperk, 787 01

Telefon: 583 222 747
Mobil: 774 120 161

E-mail:
sprava.domu@tiscali.cz
info@entescompany.cz

Kde nás najdete

Profil společnosti   |   Správa domu   |   Dotazy   |   Kontakty
Mapa stránek