Aktuální informace

Změna vyhlášky č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu TUV s účinností od 1.1.2024.

Na základě vyhlášky č. 274/2023 Sb., kterou se mění znění vyhlášky č. 269/2015 Sb. s účinností od 1.1.2024 dochází k úpravě výše procentní základní složky nákladů dodávky tepla k vytápění v rozsahu 40% - 60%.

Dále se novou přílohou č. 6 stanovuje rozmezí procentní hodnoty základní složky na základě hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem energetické náročnosti budovy pro klasifikační třídu A-C ve výši 60%, pro klasifikační třídu D-E ve výši 50% a pro klasifikační třídu F-G ve výši 40%. Dle ustanovení § 3 vyhlášky lze takto stanovenou procentní výši základní složky o 10% snížit, či zvýšit.

Dále dle § 3 odst. 2 se spotřební složka nákladů rozdělí dle náměrů indikátorů spotřeby tepla v zúčtovací jednotce. V případě, kdy dojde k překročení celkového nákladu na vytápění v zúčtovací jednotce hodnoty o 30% nižší a hodnoty o 100% vyšší oproti průměru nákladu vytápění zúčtovací jednotky, použije se příslušné korekce a výpočtové metody k dosažení stanovených limitních hodnot. Korekce se provede jen u spotřební složky nákladů. U všech příjemců služeb je vždy v základní složce rozúčtována na 1 m2 započitatelné plochy stejná částka.

_______________________________________________________________________________________________________

Změna zákona č. 67/2013 Sb. o rozúčtování nákladů služeb

Na základě změny zákona č. 67/2013 Sb. ve znění zákona č. 424/2022 Sb., který zapracovává předpisy Evropské unie (2012/27/EU) o způsobu výpočtu spotřebních složek dodávek tepla pro vytápění a ohřevu teplé vody, kdy uživatel neumožní odečet měřidel nebo je neoprávněně ovlivní s účinnosti od 1.1.2023 a o způsobu a četnosti informování uživatele o spotřebě tepla k vytápění a centralizovaném poskytování teplé vody s účinností od 1.1.2024.

______________________________________________________________________________________________________

Změny právních předpisů instalace měřidel a způsobu pro rozúčtování tepla a TV

Na základě vyhlášky č. 376/2021 Sb. ze dne 11.10.2021 dochází dle účinnosti od 2.11.2021 ke změně některých ustanovení vyhlášky č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Jedná se především o způsob stanovení spotřebních složek nákladů při neumožnění instalace indikátorů spotřeby tepla nebo vodoměrů na teplou vodu nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožnění jejich odečtení nebo jejich neoprávněné ovlivnění, které značně znevýhodňuje konečného spotřebitele. Dále se jedná o způsob stanovení korekce nákladů spotřební složky postupnou iterací tak, aby bylo vyhověno stanoveným limitům. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit hodnotu o 20% nižší a hodnotu o 100% vyšší oproti průměrné hodnotě ceny tepelné energie pro vytápění v Kč/m2 zúčtovací jednotky.

Dále se jedná o novelizaci zákona č. 406/2000 Sb. zákona o hospodaření energií implementací směrnic Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25.10.2012, která se mění Směrnicí 2018/2002 ze dne 11.12.2018, čl. 9c, přílohy VIIa, čl. 2 a 3), kde jsou v § 7, odst. 11 a 12 uvedeny podmínky pro instalaci měřidel (vodoměrů TV) a přístrojů registrujících dodávku tepelné energie k vytápění, které musí být k 1.1.2027 dálkově odečítatelnými.

Rychlý kontakt

Pracoviště a kontaktní adresa:

Čajkovského 2083/4, Šumperk, PSČ 787 01

Telefon: +420 583 222 747, +420 588 003 240
Mobil: +420 774 120 161

E-mail:
sprava.domu@tiscali.cz
info@entescompany.cz

Kde nás najdete

Profil společnosti   |   Správa domu   |   Dotazy   |   Kontakty
Mapa stránek