Aktuální informace

 

Pokyny k provedení odečtů domovních a bytových měřidel

Ve dnech 27.12. - 31.12.2021 (nejpozději do 5.1.2022) budou statutárními zástupci SVJ a BD provedeny odečty vodoměrů na studenou vodu (SV) a teplou vodu (TV). Prosíme vlastníky, nájemníky a uživatele bytů, aby si důkladně překontrolovali odečítaný stav vodoměru i jeho předchozí stav zda obě hodnoty k sobě korespondují a nejsou to navzájem k sobě nesmyslné hodnoty a aby nedocházelo k pozdějším zbytečným reklamacím a opravám vyúčtování.
V případě, že máte již osazeny vodoměry s rádiovým modulem pro dálkový odečet stavu, není pro vás informace k fyzickému provedení odečtu určena. Odečet bude proveden bez nutnosti vaší účasti, kdykoliv po ukončení zúčtovacího období roku 2021.
Dále je nutné pečlivě zkontrolovat a případně nahlásit zástupci SVJ nebo BD počet osob rozhodných pro rozúčtování některých nákladů služeb (osvětlení společných prostor domu, náklad na provoz osobního výtahu v domě) i v jednotlivých měsících zúčtovacího období. V této souvislosti upozornňujeme, že podle zákona č. 67/2013 Sb. a Metodického pokynu MMR k tomuto zákonu je vždy osobou rozhodnou pro rozúčtování nákladů služeb vlastník jednotky, i když v bytě nikdo nebydlí, tedy minimálně 1 osoba, jak je uvedeno v závěru odkazu našich webových stránek "Provozní informace - změny v předpisech měsíčních záloh".

Pro případ provedení samoodečtu indikátorů spotřeby tepla (ITN) přidáváme přehled údajů LCD displejů indikátorů, které je potřeba odečíst pro správnou evidenci spotřeby pro účel rozúčtování nákladů služby dodávky tepla pro vytápění a nahlášení správci domu:

______________________________________________________________________________________________________

Změny právních předpisů instalace měřidel a způsobu pro rozúčtování tepla a TV

Na základě vyhlášky č. 376/2021 Sb. ze dne 11.10.2021 dochází dle účinnosti od 2.11.2021 ke změně některých ustanovení vyhlášky č. 269/2015 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Jedná se především o způsob stanovení spotřebních složek nákladů při neumožnění instalace indikátorů spotřeby tepla nebo vodoměrů na teplou vodu nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožnění jejich odečtení nebo je neoprávněně ovlivní, které značně znevýhodňuje konečného spotřebitele. Dále se jedná o způsob stanovení korekce nákladů spotřební složky postupnou iterací tak, aby bylo vyhověno stanoveným limitům. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit hodnotu o 20% nižší a hodnotu o 100% vyšší oproti průměrné hodnotě zúčtovací jednotky.

Dále se jedná o novelizaci zákona č. 406/2000 Sb. zákona o hospodaření energií implementací směrnic Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25.10.2012, která se mění Směrnicí 2018/2002 ze dne 11.12.2018, čl. 9c, přílohy VIIa, čl. 2 a 3), kde jsou v § 7, odst. 11 a 12 uvedeny podmínky pro instalaci měřidel (vodoměrů TV) a přístrojů registrujících dodávku tepelné energie k vytápění, které musí být k 1.1.2027 dálkově odečítatelnými.

Rychlý kontakt

Pracoviště a kontaktní adresa:

Čajkovského 2083/4, Šumperk, PSČ 787 01

Telefon: +420 583 222 747, +420 588 003 240
Mobil: +420 774 120 161

E-mail:
sprava.domu@tiscali.cz
info@entescompany.cz

Kde nás najdete

Profil společnosti   |   Správa domu   |   Dotazy   |   Kontakty
Mapa stránek