Vyúčtování

Opravné vyúčtování nákladů dodávky tepelné energie za rok 2021.

Dle oznámení od dodavatele tepelné energie SATEZA a.s. došlo ke úpravě vyúčtování nákladů na dodávky tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody v roce 2021 (snížení nákladů). Vzhledem k obdržené úpravě nákladů dne 16.5.2022, po ukončeném celkovém procesu vyúčtování, předání protokolů vyúčtování, reklamačního období, splatnosti přeplatků a nedoplatků z vyúčtování nákladů služeb v roce 2021, bude tato úprava nákladů zohledněna ve vyúčtování za zúčtovací období roku 2022 dle níže uvedených původních a opravených cen tepelné energie :

položka původní cena r. 2021 upravená cena r. 2021 rozdíl
dodávka tepla pro ÚT 658,74 Kč/GJ 589,55 Kč/GJ -10,5%
dodávka tepla pro ohřev TV 624,07 Kč/GJ 558,54 Kč/GJ -10,5%

Opravné vyúčtování bude provedeno jen v položkách dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody podle náměrů a spotřeb měřidel v zúčtovacím období roku 2021 a celková částka přeplatku bude zahrnuta do vyúčtování za rok 2022 v položce "Dobropis nákladů tepelné energie".

______________________________________________________________________________________________________

Upozorňujeme vlastníky, nájemníky a uživatele jednotek domů v naší správě, aby dodrželi termín pro případnou reklamaci.

Dle zákona č. 67/2013 Sb., § 8, odst. 2 případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí bý poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Po uplynutí termínu uvedeném v textu protokolu o vyúčtování již nelze reklamaci, ani námitku k provedenému vyúčtování uplatnit.

Upozornění k úhradám nedoplatků a přeplatků z vyúčtování.

Výplaty přeplatků z vyúčtování budou zasílány na bankovní účty vlastníků a nájemníků (BD) bytů a nebytových prostor, ze kterých jsou hrazeny zálohy měsíčních předpisů záloh služeb nebo na jiné účty, jejichž čísla nám sdělíte osobně, telefonikcky, elektronickou poštou nebo v hotovosti v pokladně správce domu. U vlastníků a nájemníků (BD), kteří nemají zřízené účty a hradí měsíční zálohy předpisů v hotovosti v pokladně správce domu nebo požadují vyplacení přeplatku v hotovosti, ikdyž zálohy hradí z účtu, budou přeplatky vyplaceny v hotovosti v pokladně jen v termínech splatnosti uvedených v protokolu o vyúčtování.

Vyúčtování přeplatků z vyúčtování služeb u vlastníků bytů a nebytových prostor, kteří provádí úhrady záloh služeb na účty zřízených jejich společenstvím vlastníků jednotek domů budou zaslány výhradně na účty vlastníků, ze kterých provádí úhrady měsíčních předpisů záloh služeb v uvedených termínech.

Upozorňujeme vlastníky, nájemníky a uživatele bytů a nebytových prostor domu v naší správě, že úhrady přeplatků vyúčtování na bankovní účty neprovádíme automaticky v termínech splatnosti. O převod přeplatku na účet je nutné správce domu požádat elektronickou poštou, osobně, telefonicky, případně písemně poštou, jak je uvedeno v informačním textu v protokolu o vyúčtování služeb.

U nedoplatků výše uvedené platí obdobně.Rychlý kontakt

Pracoviště a kontaktní adresa:

Čajkovského 2083/4, Šumperk, PSČ 787 01

Telefon: +420 583 222 747, +420 588 003 240
Mobil: +420 774 120 161

E-mail:
sprava.domu@tiscali.cz
info@entescompany.cz

Kde nás najdete

Profil společnosti   |   Správa domu   |   Dotazy   |   Kontakty
Mapa stránek