Vyúčtování

Upozorňujeme vlastníky, nájemníky a uživatele jednotek domů v naší správě dodrželi termín pro případnou reklamaci.

Dle zákona č. 67/2013 Sb., § 8, odst. 2 případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí bý poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Po uplynutí termínu uvedeném v textu protokolu o vyúčtování již nelze reklamaci, ani námitku k provedenému vyúčtování uplatnit.

Upozornění k úhradám nedoplatků a přeplatků z vyúčtování.

Výplaty přeplatků z vyúčtování budou výhradně zasílány na bankovní účty vlastníků a nájemníků (BD) bytů a nebytových prostor, ze kterých jsou hrazeny zálohy měsíčních předpisů záloh služeb nebo na jiné účty, jejichž čísla nám sdělíte elektronickou poštou. U vlastníků a nájemníků (BD), kteří prokazatelně nemají zřízené účty a hradí měsíční zálohy předpisů v hotovosti v pokladně správce domu, budou přeplatky vyplaceny v hotovosti v pokladně jen v termínech splatnosti uvedených v protokolu o vyúčtování.

U nedoplatků výše uvedené platí obdobně.Rychlý kontakt

Pracoviště a kontaktní adresa:

Čajkovského 2083/4, Šumperk, PSČ 787 01

Telefon: +420 583 222 747, +420 588 003 240
Mobil: +420 774 120 161

E-mail:
sprava.domu@tiscali.cz
info@entescompany.cz

Kde nás najdete

Profil společnosti   |   Správa domu   |   Dotazy   |   Kontakty
Mapa stránek