Provozní informace

Kancelář správy domů včetně pokladny pro hotovostní platby je uzavřena minimálně do 11.4.2021 dle Usnesení vlády ČR ze dne 26.3.2021 pod č. 146/2021 Sb. a následně bude upřesněno dle rozhodnutí Vlády ČR.


UPOZORNĚNÍ

k úhradám měsíčních předpisů služeb bytu

vlastníkům a uživatelům jednotek domů v naší správě z důvodů vyhlášeného nouzového stavu Vládou ČR.

V době od 28.12.2020 máme provozovnu správy domů včetně pokladny uzavřenou. Vlastnící a uživatelé jednotek mohou provádět úhrady měsíčních záloh služeb přímo vkladem hotovosti na účet správce domu vedeném FIO bankou a.s. Šumperk na ul. Bulharská č. 229/1 v Šumperku :

číslo účtu : 2900027697/2010

v provozní době pokladny banky pondělí - pátek v době od 09.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin

pod variabilním symbolem platby uvedeným ve výpočtovém listě měsíčního předpisu zálohy

č. XXXXYYY, kde XXXX je číslo popisné domu a YYY je číslo bytu od 001

___________________________________________________________________________

Výše uvedené informace k plátbám měsíčních předpisů záloh služeb bytů platí obdobně i pro úhrady nedoplatků z vyúčtování nákladů služeb bytů za rok 2020, kdy variabilní symbol úhrady má před variabilním symbolem plateb záloh uvedeno číslo 99, tzn. 99XXXXYYY.

Rychlý kontakt

Pracoviště a kontaktní adresa:

Čajkovského 4, Šumperk, 787 01

Telefon: 583 222 747
Mobil: 774 120 161

E-mail:
sprava.domu@tiscali.cz
info@entescompany.cz

Kde nás najdete

Profil společnosti   |   Správa domu   |   Dotazy   |   Kontakty
Mapa stránek