Vyúčtování 2020

Upozorňujeme vlastníky, nájemníky a uživatele jednotek domů v naší správě dodrželi termín pro případnou reklamaci.

Dle zákona č. 67/2013 Sb., § 8, odst. 2 případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí bý poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.
Po uplynutí termínu uvedeném v textu protokolu o vyúčtování již nelze reklamaci, ani námitku k provedenému vyúčtování uplatnit.

Upozornění k úhradám nedoplatků a přeplatků z vyúčtování.

Prosíme vlastníky a uživatele jednotek domů v naší správě, aby v případech požadavků vrácení přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2020 dodržovali termíny splatnosti uvedené v textu protokolu vyúčtování.
V době nozového stavu vyhlášeného Vládou ČR, kdy máme uzavřenou pokladnu pro hotovostní platby, jednoznačně upřednostňujeme vyrovnání výsledků vyúčtování (přeplatky a nedoplatky) přes bankovní účty vlastníků, nájemníků  a uživatelů jednotek.

Rychlý kontakt

Pracoviště a kontaktní adresa:

Čajkovského 4, Šumperk, 787 01

Telefon: 583 222 747
Mobil: 774 120 161

E-mail:
sprava.domu@tiscali.cz
info@entescompany.cz

Kde nás najdete

Profil společnosti   |   Správa domu   |   Dotazy   |   Kontakty
Mapa stránek